Picture in Jerusalem Post 060116

לנגן בכיף בקהילה

 

לנגן בכיף פועלים רבות בקהילה מתוך ראיה חברתית, על מנת ליצור בירושלים חברה בריאה ומתוקנת.

 

 

חיילים/צעירים בשירות הלאומי מתאמנים בחינם

חיילי צה"ל נותנים את כל זמנם וכוחם כדי לשמור על המדינה. בהתאם לכך, אנו מאמינים שיש לתמוך בהם ככל האפשר בחיי האזרחות ולכן חיילים בשירות פעיל ומשרתי שירות לאומי יכולים להתאמן בחינם בחדרי החזרות של לנגן בכיף (בתיאום מראש, על בסיס מקום פנוי).

 

תוכנית חלונות למתמודדים עם קשיים נפשיים

אנו לוקחים חלק בתוכנית הנקראת "חלונות" המופעלת על ידי משרד הבריאות. התוכנית מספקת פעילויות שונות לאנשים הזכאים לסל שיקום.

למעוניינים ניתן ליצור איתנו קשר בטלפון 02-622-2050, עם משרד חלונות שבמנהל קהילתי רוממה בטלפון 02-530-2707 או עם משרד חלונות שבמנהל הקהילתי בפסגת זאב בטלפון 02-584-8935.