IMG_5367

מזל טוב לנפתלי

מזל טוב לנפתלי אבריק, התלמיד המבוגר ביותר בלנגן בכיף, שחגג השבוע את יום הולדתו ה 92.

נפתלי, שלומד פיתוח קול אצל המורה מייק פרי, הוא ההוכחה לכך שאף פעם לא מאוחר להתחיל ללמוד מוזיקה.

נאחל לו עוד שנים רבות של יצירה ושמחה.