IMG_6903

עסקים וקבוצות

 עסקים וקבוצות

אנחנו מציעים תכניות לימוד קבוצתיות על כלי נגינה אחד או במסגרת הרכב מוזיקלי.

הנחה מיוחדת לקבוצות הנרשמות יחד.

בני משפחה – בואו לבלות זמן משפחה איכותי וליצור חוויות על ידי נגינה משותפת ומהנה.

מעסיק – צור גיבוש בין  העובדים שלך על ידי יצירת הרכב מוזיקלי למקום העבודה.

הרכב פעיל – השתתפות בהרכב מוזיקלי בהנחיית מדריך מנוסה ותהליך שיפור של רמת הנגינה וההקשבה שלכם.

בתי ספר – מחקרים מראים שלימוד מוזיקה במסגרת בית הספר תורם  לציונים  גבוהים ומעודד הישגיות. להשפעות לימוד מוזיקה על תלמידי בי"ס-WSJ

ועדי עובדים, חברי ילדות, קיבוצים, מושבים, תכניות שנתיות (מסע, בני-עקיבא), מכינות קדם-צבאיות וכו'.

הנחה לנרשמים כקבוצה ללימוד מוזיקה או לנגינה בהרכב.